Üzletszabályzat/ÁSZF

Ovisjel Márkabolt


Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. Jelen szerződés írásbeli szerződésnek nem minősül. A szerződés nyelve magyar.


A webáruház üzemeltetője az Ovisjel Kft., a továbbiakban Üzemeltető.
Tárhely szolgáltató: BlazeArts kft. 6090 Kunszentmiklós, Damjanich J. u. 36. 1/8
Cégjegyzékszáma: 02-09-078325 (bejegyző cégbíróság megnevezése: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság)
Adószáma: 23739044-2-02
Székhelye: 7635 Pécs, Varjú dűlő 14.
Telefonszám: 06309358648
Email: info@nevcimke.hu


Adatvédelmi szám: NAIH-140163/2018


Ezen weboldalt –www.nevcimke.hu– mindenki saját felelősségére használhatja. A használattal kapcsolatban felmerülő kockázati tényezőket Felhasználó elfogadja, tudomásul veszi, hogy cégünk a használat során felmerülő esetleges vagyoni vagy nem vagyoni károkért felelősséget nem vállal. Üzemeltető fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat külön értesítés és indoklás nélküli megváltoztatására. Felhasználó felelőssége, hogy a Szabályzat változtatásait figyelemmel kísérje. A módosítást követően a webáruház használata a Szabályzat módosításának elfogadását jelenti. Fenntartjuk a jogot továbbá az oldal tartalmának korlátok nélküli megváltoztatására, beleértve a Felhasználók adatainak, az általuk birtokunkba juttatott tartalmak és információk törlésére. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Interneten történő kommunikáció és adatforgalom hibamentes működését és állandó elérhetőségét nem lehet szavatolni. Üzemeltető ezért nem tudja garantálni webáruházának állandó, megszakítás nélküli működését, elérhetőségét. Üzemeltető a webáruházat kis- és nagykereskedelmi tevékenységre is használja. Amennyiben Felhasználó viszonteladó kíván lenni, úgy köteles vállalkozásának/cégének adatait az Üzemeltetőnek megadni. A kérelmet e-mailen kell küldeni. A webáruházat viszonteladóként igénybe vevő Felhasználó tudomásul veszi, hogy az árak, kiszállítás és szolgáltatások tekintetében rá más ajánlatok vannak érvényben. Erről az Üzemeltető a "Viszonteladói" státuszba kerülésük előtt e-mailen információt szolgáltat.


Regisztráció:
A webáruházat bárki használhatja, aki a Szabályzatban foglaltakat elfogadja, a hatályos jogszabályokat és a Netikettet betartja, és ezt a weboldal használatával kinyilatkoztatja. A regisztráció nem kötelező. Amennyiben a felhasználó regisztrál, a felhasználói jelszavak titkosságának megőrzése teljes mértékben a Felhasználót terheli. A webáruház üzemeltetője nem vállal semmilyen felelősséget a felhasználói jelszavak illetéktelen használatából eredő károkért. Felhasználó tudomásul veszi, hogy bizonyos szolgáltatások csak regisztrált Felhasználók számára elérhetők. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy amennyiben a Felhasználó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, vagy valótlan adatokkal, esetleg indokolatlanul többször regisztrál, Üzemeltető a webáruház használatát korlátozhatja vagy megtagadhatja Felhasználó számára, azonnali hatállyal törölheti Felhasználót rendszeréből.


Árak:
A webáruházban a termékek és szolgáltatások az általános forgalmi adót tartalmazzák és magyar forintban vannak feltüntetve.


Fizetés és szállítás:
Mivel a webáruházban található termékek egyedileg, rendelésre készülnek a termékek csak akkor kerülnek gyártásra az összeg bankszámlára történő megérkezése után. A webáruházban vásárolt termékek kifizetése bankkártyával (a Borgun rendszeren keresztül), banki átutalással vagy utánvétes fizetéssel (GLS futár) történik.
A termékek átvétele csak kiszállítással történhet, személyes átvételre nincs lehetőség:
-Az üzemeltető szerződött futárcéggel vagy a Magyar Postával juttatja el a megrendelt terméket. Utánvétes fizetés esetén a kifizetés a kiszállító cég alkalmazottjának készpénzben történik.
Üzemeltető a kiszállítást a GLS-sel szerződött futárcéggel, illetve a Magyar Postával végezteti. Üzemeltető futárcég illetve Magyar Posta működésére vonatkozólag semmiféle felelősséget vállalni nem tud. Ugyanakkor az arra vonatkozó észrevételeket szívesen fogadja, az esetleges problémás ügyekben igyekszik segítséget nyújtani. A megrendelések összeállítása - a megrendelésszámtól függően -1-3 munkanapot vehet igénybe. Amennyiben a vállalt határidő hosszabb, úgy a Főoldalon értesítjük Önöket. Felhívjuk továbbá a figyelmüket, hogy munkaszüneti napokon és ünnepnapokon nincs csomag összeállítás. A fizetés és kiszállítás egyéb részleteiről a következő linken olvashat: https://www.nevcimke.hu/Home/ShowLink/b2deacbd-a06b-46ed-af60-0f83bc3e9234


Vásárlástól való elállási jog:
Felhasználónak jogában áll megrendelésének átvételétől számított 14 naptári napon belül vásárlási szándékától, elállni. Felhasználónak az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.


Az elállási jog indoklás (külön magyarázat) nélkül gyakorolható kizárólag az előre gyártott (nem személyre szabott) termékekre.


A"Olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő" fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot! A webáruházban megrendelt egyedi nyomtatással készített termékekre nem vonatkozik az elállási jog!


Nem áll módunkban továbbá az elállási jogot figyelembe venni, ha a terméket/termékeket láthatólag használatba vették, azok megsérültek.


Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai vagy elektronikus levélben) az alábbi címre: Ovisjel Kft. 7635 Pécs, Varjú dűlő 14. E-mail: info@nevcimke.hu. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Az e-mailre 24 órán belül választ adunk – ha ez nem történik meg, telefonon vegye fel a kapcsolatot velünk! Az elállási szándék beérkezés/elfogadástól számítva a vevő köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 naptári napon belül visszaküldeni (postára adni, vagyis intézkedni az elküldés iránt) a vállalkozásnak.
Az elállási nyilatkozatban az alábbi adatokat kérünk: A vásárló neve, címe, rendelésszám; termék(ek) megnevezése (amennyiben csak egy része a rendelésnek kíván visszaküldeni), vételár, a vásárlás időpontja, valamint egy magyar, belföldi bankszámlaszámot és tulajdonos neve a visszautaláshoz.


Elállási nyilatkozat minta:


Címzett: Ovisjel Kft. 7635 Pécs, Varjú dűlő 14.


Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adás-vételére irányuló szerződés tekintetében:


……………………………………


……………………………………


Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:


Megrendelésszám:


A fogyasztó(k) neve:


A fogyasztó(k) címe:


A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)Elállás esetén a címünkre (Ovisjel Kft. 7635 Pécs, Varjú dűlő 14.) visszaküldött áru megérkezése után haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választotta.) A visszatérítést banki átutalással teljesítjük, az Ön által megadott számlaszámra.


A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségek a Felhasználót/Vásárlót terhelik. A visszajáró összeget - a fogyasztó kifejezett beleegyezésének hiányában - a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon térítünk vissza.


Ismét feladás
Sikertelen kézbesítés esetén az ismét feladás költsége a Vásárlót terheli.


Adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok pontosságáért és valóságáért


 


Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a kosárnál illetve a fizetés folyamán a módosítás gombra kattintva, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Mielőtt befejezésre kerül a rendelés, az összefogalaló oldalon és van lehetőség a terméknél megadott adatok valamint a szállítással/számlázással megadott adatoknak a helyesbítése. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.


Amennyiben a rendelés befejezése után észleli, hogy hibás adatokat adott meg, minél hamarabb jelezze azt az munkanapokon a 0630 935 8648 telefonszámon 9-16 között, ezen kívül az info@nevcimke.hu email címen.


A rendelést legyártásáról emailben értesítjük a vevőt, ezután már nem tudjuk elfogadni a módosításokat, illetve a rendelés lemondását (személyre szabott termék esetén).


Az üzemeltető szellemi alkotásokhoz fűződő és iparjogvédelmi jogai:
A weblap neve és az oldalon található mindennemű tartalom az Ovisjel Kft. tulajdonát képezi. A www.nevcimke.hu webcímhez megtévesztésig hasonló nevek használata, az ebből eredő jogosulatlan előnyszerzés jogi következményeket von maga után. Tilos továbbá a webcím és márkanév bármilyen módon / reklám, kereső optimalizálás… / történő felhasználása jogosulatlan haszonszerzés céljából előzetes engedélyezés nélkül. A Felhasználónak jogában áll a weblapot rendeltetésszerűen használni, képernyőn megjeleníteni. Előzetes értesítés és írásban történő megállapodás hiányában a weblap semmilyen elemének / design, szerkesztési elvet és szerkezeti elemeket, grafikai elemeket és megoldásokat, ötletet… / felhasználása nem engedélyezett! A www.nevcimke.hu webcím bármely oldalára mutató link elhelyezése bármilyen weboldalon csak és kizárólag az Üzemeltető engedélyével lehetséges.


A www.nevcimke.hu weboldal harmadik személy által üzemeltet weboldalra mutató linket tartalmazhat. Amennyiben cégünk tudomást szerez arról, hogy az általunk linkkelt oldal vagy a linkelés harmadik személy jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítjuk. Az általunk használt linkek ill. az azokon lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállalunk.


Szerzői jogok védelme és felelősség meghatározása:


A www.nevcimke.hu weboldalon használt grafikák, szövegek Üzemeltető ( Ovisjel Kft. ) tulajdonát képezik. Az Ovisjel név jogvédett márkanév.


Amennyiben Felhasználó/Megrendelő egy egyedi megrendelés keretében dolgoztat (saját mintát/fotót küld egyedi nyomtatásra), úgy köteles szavatolni az általa Üzemeltetőnek megküldött szellemi termék (rajz, fotó, grafika) jogtisztaságát! Szerzői jog vagy személyiségi jog sérülése esetén a felelősség a Felhasználót/Megrendelőt terheli. Megrendelő köteles mentesíteni az Üzemeltetőt az fent említett jogsérelmekből származó összes követelés alól, valamint köteles megtéríteni az ügyben felmerülő összes költségét.


Adatvédelmi nyilatkozat:
A személyes adatok kezelése minden esetben a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően történik.


Az önként feltöltött adatok esetében:
- A regisztráció során Ön megadja kötelező jelleggel nevét, címét, telefonszámát, E-mail címét, kereskedők esetében adószámát, választható módon gyermekei nevét és születési adatait, és postacímét.
- Felhasználó felelősséget vállal a feltöltött adatok valódiságáért.
-Üzemeltető a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott adatokat egy egységes adatbázisban kezeli, ezeket ki nem egészíti, és nem kapcsolja össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval.


Automatikusan rögzített adatok esetén:
-A Felhasználó számítógépének egyes adatai és IP címei statisztikai és biztonságtechnikai okokból naplózásra kerülnek. Ezeket azonban semmilyen olyan adathoz nem kötjük, amely alapján a Felhasználó személye azonosítható lenne.


Az üzemeltető a feltöltött adatokat harmadik félnek át nem adja, csak ami a szállításhoz szükséges (futár esetén). Ugyanakkor az egyének felismerhetősége nélkül cégünk fenntartja a jogot statisztikai adatok harmadik félnek történő átadására. Felhasználó adatközlése Üzemeltető számára nyílt hálózaton / Interneten / keresztül történik. Ez a tény az üzemeltető és a Felhasználó számára is fokozott biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a biztonsági szabályok betartása ellenére harmadik személyek képesek lehetnek arra, hogy a személyességi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó adatokat fürkésszenek ki, azokat jogellenes célra felhasználják. Az ilyen esetekből származó esetleges vagyoni és nem vagyoni károkért semmiféle felelősséget nem vállalunk. Felhasználót kizárólagos felelősség terheli személyes azonosítója / felhasználóneve / és jelszava használatáért, ill. az azonosító és jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ezért javasolt a felhasználó nevet és az ehhez tartozó jelszót titokban tartani, valamint javasoljuk, hogy minden jelszót és felhasználó nevet igénylő felhasználásoknál használjon különböző eléréseket.


Garancia/Szavatosság
Az általunk készített címkéinkre, a felhelyezési/mosási utasítások betartásával 12 hónapig vállaljuk szavatosságot. Felvasalható címkékre 12 hónapot vagy 30 mosásra vállalunk garanciat (amely a rövidebb). Gekko matricákra - ruhába helyezve - 20 mosásra vállalunk garanciát. A szavatosságot a termékhez adott használati útmutatónak a pontos betartásával érvényes. Textílre helyezhető címkék esetén mindig végezzen teszt mosást, abból kiderül, hogy jól végezte a felhelyezést. Egyéb nem címke jellegű termékekre (ovis zsák, tisztasági csomag stb.) 12 hónap garanciát vállalunk.


1. Kellékszavatosság


Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Ovisjel Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képestaránytalan többletköltséggel járna.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Ovisjel Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés
időpontjában is megvolt.


2. Termékszavatosság


Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.


3. Jótállás


Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja
A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (Ovisjel Kft. 7635 Pécs, Varjú dűlő 14.) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (info@nevcimke.hu.


A levélnek tartalmaznia kell: - a vásárló nevét, címét,
- a termék megnevezését, vételárát,
- a vásárlás időpontját,
- a hiba bejelentésének időpontját,
- a hiba leírását,
- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.
- fényképet a hibás termékrőlFogyasztói jogvita esetén a felhasználó a lakhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat.


Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:


Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu


Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu


Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu


Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu


Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu


Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu


Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu


Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu


Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu


Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu


Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu


Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu


Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu


Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu


Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu


Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu


Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu


Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu


Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu


A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.


Ha problémája van egy termékkel kapcsolatban, amelyet a www.nevcimke.hu oldalon vásárolt, és panaszát nem sikerült érvényesíteni az Ovisjel Kft.-nél, akkor panaszát benyújthatja az EU online vitarendezési platformján („ODR platform”).
Az ODR platform az EU-n belüli fogyasztók és kereskedők számára lehetővé teszi, hogy bíróságon kívül próbáljanak meg egyezségre jutni az online vásárlásból eredő panaszokkal kapcsolatban. Ez a felhasználóbarát és interaktív honlap az EU minden hivatalos nyelvén elérhető és ingyenesen használható. Az ODR platform használatával a fogyasztó és a kereskedő megegyezhetnek egy vitarendezési testület kiválasztásában, majd ezt követően végigmennek egy folyamaton, hogy megoldást találjanak a fogyasztó panaszára. Az ODR platform itt érhető el: http://ec.europa.eu/odr."


Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.